دوره یک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات فضای سایبر در صنعت آب و برق شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران در محل شرکت مورخ 28/7/1392 ويژه 84 نفر از کارشنان و مدیران محترم آن مجموعه برگزار گردید.

این دوره یک روزه توسط  آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

با همکاری سرکار خانم یگانه مسئول آموزش شرکت دارو سازی اسوه  دوره  نحوه استقرار سامانه امنیت اطلاعات ISMS مورخ 7، 14 و 21 مهر ماه 1391 با حضور کارشناسات و مدیران محترم آن شرکت در محل شرکت دارو سازی اسوه به مدت 3 روز  برگزار گردید .

این دوره سه روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 دوره  دو روزه با عنوان افتا ( امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) و آشنایی با تهدیدات مرتبط با صنعت برق در فضای سایبر و مجازی و راههای مقابله و پیشگیری با آنها مورخ 30 مرداد ماه و 6 شهریور ماه 1392  در محل شرکت برق منطقه ای آذربایجان با حضور کارشناسان و مدیران آن شرکت با همکاری جناب آقای نیکنام مسئول آموزش محترم  برگزار گردید .

این دوره  دو روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 به همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه دوره آشنایی با ISMS مورخ 16 و 17 شهریور  با حضور برخی از کارشناسان و مدیران آن دانشگاه محترم در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشانن برگزار گردید .

 این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

 

مورخ 22، 23، 27 ، 29 مهر ماه و  8 آبان 1392  دوره 5 روزه با عنوان سيستم مديريت اطلاعات کد دوره 7063  با حضور برخی از مدیران بخش های انفورماتیک و حراست شرکت آب و فاضلاب استان تهران در محل لابراتوار شرکت شبکه علمی غرب آسیا برگزار گردید .

این دوره 5 روزه  توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

 

به همت شرکت آب و فاضلاب استان تهران دوره آشنایی با ISMS مورخ 30 مهرماه، 4تا 6 آبان 1392 ويژه 120 نفر از مديران  آن شرکت محترم در محل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار گردید .

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

به همت شرکت آب و فاضلاب استان تهران دوره آشنایی با ISMS مورخ 26 مرداد ، 2 تا 5 شهریور برای 150 نفر از کارشناسان آن شرکت محترم در محل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار گردید .

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 در روز سه شنبه مورخ بيست و دوم مرداد 1392 اولين دوره آموزشي يك روزه افزايش سرعت، امنيت رايانه با توانمندي هاي منحصر به فرد Windows8 با حضور نمايندگاني از سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتي  در لابراتور شبکه علمی غرب آسیا به صورت عملي توسط مدرس این دوره آقای حيدرعلي کورنگي برگزار شد.