هفدهمین کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا مهر ماه 1390  بر گزار شد. در اين دوره که از تاريخ 12/07/1390 تا تاريخ 14/07/1390 روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8:30 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از کارشناسان محترم شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران حضور  داشتند و اولین دوره امنیت اطلاعات خود را سپری نمودند.

شانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا شهريور ماه 1390  بر گزار شد.

در اين دوره که از تاريخ 23/06/1390 تا تاريخ 25/06/1390 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از  کارشناسان محترم بانک ملت حضور داشتند و اولین دوره امنیت اطلاعات خود را سپری نمودند.

 هشتمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه شبکه علمی غرب آسیا در  بر گزار شد. در اين دوره که از تاریخ 16/06/1390 لغایت 18/06/1390 به طول انجامید ، تعدادی از کارشناسان محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سرمایه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران،

ششمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه شبکه علمی غرب آسیا   بر گزار شد. در اين دوره که از تاریخ 06/05/1389 لغایت 8/05/1389 به طول انجامید  تعدادی از کارشناسان محترم سازمان هاي و دانشگاه هاي دولتي دومين دوره امنيت اطلاعات خود را سپری نمودند.

 

 

پانزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا تير ماه 1390   بر گزار شد.

در اين دوره که از تاريخ 29/04/1390 تا تاريخ 31/04/1390 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از  کارشناسان محترم سازمان هاي دولتي و برخي دانشگاه ها حضور داشتند و

چهاردهمین کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا خردادماه 1390  بر گزار شد. 

در اين دوره که از تاريخ 09/03/1390 تا تاريخ 11/03/1390 روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9:00 لغایت 17:30 برگزار گردید تعدادی از کارشناسان محترم شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران حضور

کارگاه آموزشی مقدماتی فلش به مدت 60 ساعت مورخ 1392/02/4تا 1392/04/08 در روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 تا ساعت 14:00 در  مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران منطقه 4 توسط مدرس این دوره آقای مهندس مومنی برگزار گردید.

 

 

کارگاه آموزشی دو روزه تست نفوذ پذيری سامانه های تحت وب مقابله با هک و جاسوسی الکترونيک سطوح 8 9 مورخ 1392/03/30تا 1392/03/31در مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، سازمان صنایع هوا و فضا، بانک مرکزی، شورای هماهنگی تبليغات اسلامی توسط مدرس این دوره آقای مافی برگزار گردید.