شبکه علمی غرب آسیا در حوزه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استانداردهای ردیف 27000 و سند افتا و بر اساس چرخه PDCA خدمات آموزشی و ارشاد  و نظارت ارائه می نماید و به منظور استقرار سيستم در کليه فازها همراه علمی مراکز مجری طرح ISMS می باشد.

 به همت شرکت پالایشگاه شازند سمينار يک روزه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک (Risk Assessing سیستم مديريت امنيت اطلاعات در بخش دارایی های اطلاعات نرم افزاری)در تاریخ 10/7/1391 در محل شرکت پالایشگاه شازند برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

به همت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب سمينار آموزشی آشنايي با آخرين تهديدات امنيتي فضاي سايبريدر تاریخ 1391/4/21 در محل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ويژه کاربران و کارشناسان برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 به همت شرکت برق منطقه اي آذربايجان شرقي سمينار آموزشي آشنايي با نحوه جلوگيري از تهديدها در شبکه هاي رايانه اي در تاریخ 1391/4/13در محل شرکت برق منطقه اي آذربايجان شرقي برگزار گردید . این سمینار یک روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 به همت شرکت ملی منطق مرکزی ایران همایش یک روزه اخرین تهديدات امنيتي فضاي سايبری  در تاریخ 1391/3/7 در محل شرکت ملی منطق مرکزی ایران ويژه روسای ادارات برگزار گردید . این سمینار یک روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

به همت شرکت پخش فراورده های نفتی ایران سمينار يک روزه آخرین تهديدات امنيت فضای سایبری در تاریخ 18/2/1391 در محل شرکت پخش فراورده های نفتی ایران برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 به همت شرکت ملی مناطق مرکزی ایران همایش یک روزه اخرین تهديدات امنيتي فضاي سايبری  در تاریخ 2/3/1391 در محل شرکت ملی منطق مرکزی ایران ويژه مديران برگزار گردید . این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

به همت دانشگاه پيام نور استان مرکزی سمينار يک روزه جرایم رایانه ای در فضای سایبری در تاریخ 18/2/1391 در محل دانشگاه پيام نور استان مرکزی  برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.